oasis

အသံုးၿပဳပံုလမ္းညႊန္

A :  ခြက္အတြင္း  ေရမၿဖည့္ခင္ ေအာက္ေၿခတြင္ရွိေသာ Power Adaptor အား  ပလပ္ခံုႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿခင္းမွ

ေရွာင္ရွားပါ။

B :  အေပၚအဖံုးကိုဖြင့္ ၍  ခြက္အတြင္း  ေရၿဖည့္ပါ။

C :  ခြက္အတြင္းရွိ အေပၚ “Max” လိုင္းအား ေရေက်ာ္မၿဖည့္မိေစရန္ သတိၿပဳပါ။

D :  အေမႊးဆီ ႏွစ္စက္ သံုးစက္ခန္႔ ေရထဲသို႕ထည္႕ပါ။

E :  ေအာက္ေၿခတြင္ရွိေသာ ပလပ္ေပါက္ႏွင္႔ Adaptor ၾကိဳးသြင္းၿပီး ပလပ္ခံုႏွင္႔ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

F :  “Mist” ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။

 • တစ္ခ်က္ႏွိပ္လွ်င္ ၿဖည္႔ထားေသာေရ ေအာက္အမွတ္သို႔ မေရာက္မခ်င္း ရနံ႕ၿဖန္းထြက္ေနလိမ္႔မည္။
 • ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္လွ်င္ 10 စကၠန္႔ ရနံ႔ၿဖန္းၿပီးေနာက္ 10 စကၠန္႔ ရပ္နားလိမ္႔မည္။
 • သံုးခ်က္ႏွိပ္ပါက စက္ပိတ္သြားေပမည္။

G : “Light” ခလုတ္ကို

 • တစ္ခ်က္ႏွိပ္လွ်င္ အေရာင္ ခုႏွစ္မ်ိဳးပါေသာ မီးေရာင္စံုမ်ား လင္းလာမည္။
 • ႏွစ္စကၠန္႔ႀကာဖိထားပါက မီးေရာင္မ်ား ၿပန္ပိတ္သြားမည္။

H : ခြက္အတြင္းရွိေရမွာ ေအာက္အမွတ္သို႔ ေရာက္သြားလွ်င္လည္း  ကိရိယာမွာ အလိုအေလ်ာက္ပိတ္သြားေပမည္။ (သို႔မဟုတ္) “Mist” ခလုတ္ကို ႏွစ္စကၠန္႔ၾကာဖိထားလွ်င္လည္း စက္ပိတ္ႏိုင္ပါသည္။

သန္႔ရွင္းေရးၿပဳလုပ္ၿခင္း

၅ ႀကိမ္ မွ ၆ ၾကိမ္ (သို႔မဟုတ္) ၃ ရက္ မွ ၅ ရက္ အထိ အသံုးၿပဳၿပီးပါက စက္အားေအာက္ပါအတိုင္းသန္႔ရွင္းေရးၿပဳလုပ္ပါ။

 • ပလပ္ႀကိဳးအား လွ်ပ္စစ္ပလပ္ခံုမွ ၿဖဳတ္ပါ။
 • ခြက္အတြင္းရွိေရမ်ားအား ကုန္စင္ေအာင္ သြန္ပါ။
 • အေပၚအဖံုးႏွင္႔ေရခြက္အား အ၀တ္ေပ်ာ႔ႏွင္႔ ညင္သာစြာ ပြတ္တိုက္ပါ။
 • ကိရိယာအတြင္းရွိ ခြက္၏ အလယ္ကိုလည္း အ၀တ္ေပ်ာၿဖင္႔ ညင္သာစြာ ပြတ္တိုက္ပါ။

(အက္ဆစ္၊ဆပ္ၿပာမႈန္႔ ႏွင္႔ အင္ဇိုင္းပါေသာ ေရမ်ားၿဖင္႔ ေဆးေၾကာၿခင္းမၿပဳလုပ္ရပါ။)

ယိုစိမ္႔မႈၿဖစ္ၿခင္း

A : အသံုးၿပဳေနစဥ္ ရုတ္တရက္ စက္ကိရိယာ ရပ္တန္႔သြားပါက ကိရိယာအား လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းမႈမွ  ၿဖတ္ေတာက္ပါ။

B : အေမႊးဆီပါေသာ ေရမ်ား ကုန္စင္ေအာင္ သြန္ပါ။

C : ေရကုန္သြားလွ်င္ ၂၄ နာရီ အဖံုးဖြင့္ ၍ အေၿခာက္ခံထားပါ။ ၿပီးလွ်င္ပံုမွန္အတိုင္း အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။

လိုက္နာရမည္႔အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ား

 • ရိုးရိုးသာမာန္ေရ (သို႔မဟုတ္) ဘံုဘိုင္ေခါင္း မွေရကို သံုးပါ။<ဆူေနေသာေရမသံုးရ>
 • အေမႊးဆီ မထည္႔မီပထမဦးစြာေရကိုၿဖည္႔ပါ။
 • ခြက္အတြင္းေရမရွိဘဲ ပလပ္ခံုႏွင္႔သြယ္တန္းၿခင္းမၿပဳလုပ္ရ။
 • ေရခြက္ၿပည္႔လွ်ံေအာင္ေရမၿဖည္႔ရ။
 • ေရၿဖည္႔၍ လွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းၿပီးပါက စက္ကိုညီညာေသာမ်က္နာၿပင္တြင္ထားပါ။
 • စက္အလုပ္မလုပ္ပါက ပလပ္ႀကိဳးကို ၿဖဳတ္၍ ေရမ်ားကို သြန္ပါ။ေရခြက္အတြင္းသို႔ အ၀တ္ေပ်ာ႔ၿဖင္႔
 • အေမႊးဆီအသစ္ေၿပာင္းထည္႔လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ၅ ႀကိမ္ မွ ၆ ႀကိမ္ အသံုးၿပဳၿပီး ခ်ိန္တိုင္း သန္႔ရွင္းေရး ၿပဳလုပ္ေပးပါက သက္တမ္းႀကာရွည္စြာ အသံုးၿပဳႏိုင္ပါသည္။
 • စက္တြင္ပါေသာ ပလပ္ႀကိဳး (Adaptor) ကိုသာသံုးပါ။
 • စိုေနေသာလက္ၿဖင္႔စက္ကိုမကိုင္ရ။
 • တစ္ႀကိမ္သံုးလွ်င္ (၁၀) နာရီထက္ပို၍ မသံုးရ။
 • အကယ္၍ဆက္တိုက္ (၁၀) နာရီခန္႔ အသံုးၿပဳၿပီးပါက စက္အား တစ္နာရီခန္႔ အနားေပးပါ။
 • (Adaptor) ႀကိဳးအားေၿခာက္ေသြ႔ေနေစရန္အၿမဲသတိၿပဳပါ။
 • အသံုးၿပဳေနစဥ္ႀကိဳးအားရုတ္တရက္ ဆြဲမၿဖဳတ္ရ။

*ကေလးမ်ားႏွင္႔ေ၀းေသာေနရာတြင္ထား၍အသံုးၿပဳပါ။